zadbamy o twój wizerunek w sieci

strony internetowe nowej generacji

JCE wstawianie zdjęć do treści

Uruchomienie managera zjęć odbywa się poprzez kliknięcie ikony JCE Image Manager ico.

JCE images upload 4

Okno managera podzielone jes na 4 główne sekcję.

Pierwsza znich (lewa, dolna) nosi nazwę Folders. To tu wybieramy katalog na dysku zdalnym z którego będziemy dodawać bąć uploadować do niego zdjęcia.

W środkowej częśći wyświetlane są pliki w wybranym przez nas katalogu. To tunaj należy zanaczyć obraz który chcemy wstawić do treści strony. Przy większej ilości zdjęć w danym katalogu zdalnym należy zwrócić uwagę na ilość wyświetlanych zdjęć która możemy regulować w rozwijanym okienku poniżej. Do wyboru mamy opcję 25, 50, 100 oraz nawigację pomiędzy kolejnymi listami zdjęć za pomocą strzałek w prawo i w lewo.

JCE images upload 5

Kolejne okno (prawa, dolna) to okno informacyjne. Wyświetlana jest tu miniatórka zaznaczonego zdjęcia jak i informacje o wielkości, wymiarach, formacie graficznym oraz dacie utworzenia / modyfikacji obrazu.

Gdy jeszcze nie mamy na serwerze zdjęcia które byśmy chcieli wstawić w treść należy je załadować z dysku lokalnego za pomocą ikonki "wczytaj". JCE upload images ico - dokładniejszy opis w artykule - Wczytywanie zdjęć na managerem zdjęć JCE.

Jeśli już mamy wybrane zdjęcie które chcemy wstawić do naszej treści artykułu należy kliknąć ikonę JCE upload images ico 2 która to wczyta zdjęcie wraz z jego wymiarami i ścieżką lokalizacji na serwerze do okna obróbki na samej górze.

okno formatowania obrazu i opis jego funkcji:

JCE upload images 6

  • Adres - ścieżka umiejscowienia obrazka na serwerze (nie należy tu nic zmieniać skoro wybraliśmy obrazek z listy).
  • Alternate Text - wpisujemy w tym miejscu alternetywny tekst, który ma się wyświetlić w przypadku gdy użytkownik będzie miał włączoną opcję, nie wyświetlania grafiki.
  • Dimensions - są to wymiary naszego obrazka - szerokość na wysokość, gdy wybieramy nasz obrazek z listy pola te uzupełniane są automatycznie faktycznymi wymiarami obrazka. Można oczywiście zmienić tutaj wielkość obrazka zmiejszająć wysokość bądź szerokość. Przy zaznaczonej opcji proportional przy zmianie jednego z wymiarów drugi powinien się zmienić automatycznie w taki sposób aby zachować proporcje orginalnego obrazu.
  • Wyrównaj - jest to opcja odpowiedzialna za zachowanie się obrazka względem otaczających go w koło treści. Możemy wybrać tu z listy rozwijanej jedną z 5 opcji opływania tegoż obrazka. Efekt naszego wyboru będzie widoczny na podglądzie po prawej stronie. Dodatkowo możemy jeszcze wybrać opcję clear dla oływania left lub right która zeruje nam ustawienia opływania dla kolejnego obiektu za obrazkiem. (opcja dla bardziej zaawansowanych :) )
  • Margin - ustalamy tutaj odstęp naszego obrazka od innych obiektów. Możemy wybrać równy odstęp - przy zanzaczonej opcji equal values wpisujemy w pixelach odstęp jaki nas interesuje, lub ustalić osobne odstępy dla każdej krawiędzi obrazu. W tym celu musimy odznaczyć opcję equal values a następnie wpisać interesujące nas odstępy.
  • Obramowanie - to ostatnia opcja która daje nam możliwość dodania ramki do naszego zdjęcia. Aby wogóle zacząć z nij kożystać należy zaznaczyć pierwszy checkbox a następnie wybrać szerokość naszego obramowania, w kolejnym polu Style wybieramy styl naszej ramki. Może to być obcja solid - prosta ciągła linia- bądź dashed - przerywana linia, a na końcu wybieramy kolor ramki wpisując ją w wartości hexadecymalnej (przykład: #00ff44), bądź wybierając ją z palety kolorów. Wszystkie te zmiany możemy zaobserwować w oknie podglądu po prawej stronie.